Kapitálové účty_test č. 3

No Description

Podnik vlastní budovu, která vyžaduje opravu střechy. Oprava je plánovaná v 5. roce, odborný odhad ceny opravy je 400 000 Kč. Každý rok si podnik zaúčtuje do daňově uznatelných nákladů poměrnou část odhadnuté ceny opravy. V roce, kdy bude oprava provedena, je povinen vytvořenou rezervu čerpat.

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 8+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+